U kunt ons ook inschakelen voor juridisch en fiscaal advies of een second opinion. De notaris is in zijn normale ambtsuitoefening onpartijdig en onafhankelijk, echter wij kunnen ook voor u in voorkomende gevallen als partijadviseur optreden.