De Haan Hilbers notarissen Haarlem

Advies – mobiel

Op het gebied van relatie en familie kunnen wij u van dienst zijn bij onder andere de volgende onderwerpen:

– samenwonen
– huwelijk en geregistreerd partnerschap
– testament en voogdij
– schenken
– estate planning
– levenstestament
– verdeling na uit elkaar gaan
– meerderjarigenbewind/mentorschap
– verklaring van erfrecht/executele
– afwikkeling/vereffening nalatenschap
– aangifte erf- en schenkbelasting

Op het gebied van onroerend goed kunnen we u van dienst zijn bij onder andere de volgende onderwerpen.

– huis, woonboot of bedrijfspand (voorlopige koopovereenkomst, leverings- en hypotheekakte)
– (wijziging) splitsingsakte appartementsrecht
– verdelingsakte

Op het gebied van beroep en bedrijf kunnen wij u van dienst zijn bij onder andere de volgende onderwerpen

– oprichten en wijziging maatschap, commanditaire
vennootschap en vennootschap onder firma
– oprichten en statutenwijziging B.V. en N.V.
– overdracht, inkoop en uitgifte aandelen
– certificering
– vermindering kapitaal
– oprichten en statutenwijziging stichting en vereniging
– opvolgingsproblematiek
– fusie en splitsing

U kunt ons ook inschakelen voor juridisch en fiscaal advies of een second opinion. De notaris is in zijn normale ambtsuitoefening onpartijdig en onafhankelijk, echter wij kunnen ook voor u in voorkomende gevallen als partijadviseur optreden.